Декларация за защита на личните данни (GDPR) –„Мебелни къщи Ралица“ АД

Раздел 1: Информация за защита на данни

За нас и нашия уеб сайт

Ние, „Мебелни къщи Ралица“ АД, ул. „20-ти Април” N:6, София 1000, поддържаме този уеб сайт. Моля, използвайте информацията за контакт, предоставена на страницата Фирмена информация, за да се свържете с нас.

Ние съхраняваме и обработваме предоставената от вас информация, за да дадем отговор на ваше запитване и съответни последващи въпроси. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст (чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2016/679 на ЕП.

Нашите водещи принципи

Ние като администратор гледаме сериозно на защитата на вашата информация. Ето защо вашите данни се обработват в строго съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Взети са организационни и технически мерки за сигурност с цел защита на всички наши уеб сайтове срещу възникващите при обработването на лични данни рискове. Нашите партньори, които ни съдействат при поддържането на този сайт, също са длъжни да спазват тези законови разпоредби. Ние и нашите партньори прилагаме най-новите технически средства за защита, за да опазим вашите данни.

Какви данни регистрираме като стандартна процедура

Можете да посетите всички места в нашия сайт, които не са с ограничен достъп, без да разкривате вашата самоличност.

Ние обработваме ваши данни за статистически цели и анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например за предпочитания на дадена възрастова група към определен вид мебели.

Какви разрешения имаме, за да обработваме вашите данни

Ние уважаваме вашата лична неприкосновеност. Ето защо, ние обработваме вашите данни само с разрешение. Разбира се, вие можете да ни разрешите да обработваме вашите данни и като потвърдите съгласието си за това в нашия уеб сайт. В други случаи, ние обработваме данните ви, защото законът ни разрешава това. Ако, например, направите поръчка през нашия сайт, за да изпълним задълженията си по този договор, ние имаме разрешение да обработим данните ви.

Същото важи и когато използвате други услуги на нашия сайт, изискващи обработване на вашите данни. Ние имаме разрешение да обработваме данните ви и когато нашият легитимен интерес изисква това. Наред с други случаи, един пример е събирането на регистрационни данни, за да сме сигурни, че нашият сайт работи безотказно.

Във всеки случай, ние ще ви информираме при всяко актуално обработване на ваши данни, като вашите интереси ще се отчитат при всяка рутинно обработване на вашите данни. В случай че имате повод за оплакване, можете да направите справка за правата си относно обработването на вашите данни в последния раздел от настоящата Информация за защита на данните.

Какво още е редно да знаете:

Потребители под 16-годишна възраст може да ни предават личните си данни само със съгласието на родител или настойник. Приложимото законодателство за защита на данните може да налага в това отношение различни от горната възрастови граници.

Нашият сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Ние нямаме влияние върху начина, по който вашите данни се обработват на тези сайтове, нито доколко те са в съответствие с разпоредбите за защита на данните.

Моля, направете справка с цялата информация за защита на данните, която те предоставят.


Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от „Мебелни къщи Ралица“ АД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на „Мебелни къщи Ралица“ АД

Вашето съгласие се отнася за следните домейни: ralica.bg


Раздел 2: Обработване на данни на сайта

Как обработваме вашите данни (регистрация, бисквитки, проследяване и пр.)

Регистрационни данни

По технически причини, всеки път, когато вашият интернет браузър получи достъп до нашия сайт, той автоматично изпраща информация (регистрационни данни) до нашия сървър. Ние запазваме част от тази информация в регистрационни файлове, като например:

 • Дата на достъпа

 • Час на достъпа

 • URL на свързващия сайт

 • Файловете, до които е осъществен достъп

 • Обем на предадените данни

 • Вид и версия на браузъра

 • Операционна система

 • IP адрес (анонимизиран)

Анонимизарани регистрационни данни

Регистрационните данни не съдържат лични данни. Като общо правило, ние анализираме регистрационни данни само за отстраняване на дефекти в работата на нашия сайт и за изясняване на инциденти, свързани със сигурността.

Срокове за съхранение на данни

Регистрационните данни се съхраняват безсрочно.

Понякога е необходимо да събираме допълнителна лична информация наред с регистрационните данни, за да отстраняваме дефекти или запазим доказателствен материал за инциденти, свързани със сигурността. В тези случаи, ние имаме право по закон да обработваме регистрационните данни (Чл. 6 параграф 1, буква е) от Регламент (EС) 2016/679).

Ние изтриваме тези данни след отстраняване на дефекта или изясняване на инцидента, свързан със сигурността, или след отпадане на първоначалната причина за обработването им поради други фактори. При настъпване на инцидент, свързан със сигурността, ние предаваме регистрационните данни на следствените органи за всеки случай поотделно, до степента, до която е разрешено.

Ние винаги съхраняваме регистрационните данни отделно от останалите събрани данни, свързани с използването на нашия сайт.

Регистрация на нашия сайт

Вие можете да се регистрирате като потребител на нашия сайт. Регистрация се изисква, ако искате достъп до допълнителни услуги. В процеса на регистрация ние събираме и обработваме следните детайли:

Задължителни детайли:

 • Форма на обръщение

 • Име и фамилия

 • Пълен адрес за кореспонденция

 • Телефонен номер

 • Електронна поща

 • Парола

Незадължителни детайли:

 • Номер на мобилен телефон

 • Дата на раждане

 • Кое ви накара да ни откриете

 • Съгласие за получаване на реклами.

Ние имаме разрешение по закон (Чл. 6 параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2016/679) да обработваме личната ви информация, за да ви предоставим персонализирани услуги. Съхраняваме данните на регистрираните потребители, докато потребителят заличи профила си. Потребители със съответните правомощия могат да заличават профила си по всяко време през своя потребителски профил. Потребителският профил позволява на потребителите да променят или заличават по всяко време конкретна информация, подадена в момента на регистрацията им.

„Бисквитки“

Нашият уеб сайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашето устройство. Използваме ги, за да поддържаме уеб сайта ни лесен за употреба и да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

„Бисквитките“ не могат да се използват за задействане на програми или предаване на вируси на компютъра. „Бисквитките“ се разчитат единствено от сървъра, от който произхождат.

Ние не споделяме с трети лица информацията, съхранена в „бисквитките“, без вашето изрично съгласие.

Вие можете да разглеждате сайта ни и без да получавате „бисквитки“. Често интернет браузърите са така устроени, че да приемат „бисквитки“. За да не допуснете използването на „бисквитки“ от вашия браузър, можете:

(1) да откажете разрешение за ползване на „бисквитки“, когато влизате в уеб сайта ни през слоя с „бисквитки“ (ако има такъв), или (2) да изключите използването на „бисквитки“ през настройките на вашия браузър.

Помощните функции на вашия браузър могат да ви покажат как да изключвате и/или изтривате „бисквитките в него“.

Имайте в предвид, че изключването/изтриването на „бисквитки“ може да попречи на нормалното функциониране на отделни функции на нашия сайт. По-долу са изброени „бисквитките“, които се изискват за определени функции на нашия сайт. В допълнение, изключването/изтриването на „бисквитки“ засяга само браузъра, през който е направено. Ето защо, изключването/изтриването на „бисквитки“ трябва да се извършва повторно за всеки друг интернет браузър.

Законът постановява, че ние можем да съхраняваме "бисквитки" на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове "бисквитки" е необходимо Вашето одобрение.

Бисквитки, които ползваме за конкретни функции, без оглед на индивидуалния потребител:

 • Бисквитки, които запаметяват някои предпочитания на потребителите (например настройки за търсене или ползвани езици);

 • Бисквитки, които съхраняват информация за гарантиране на безупречното възпроизвеждане на аудио или видео съдържание;

 • Бисквитки, които временно запазват някои зададени от потребителя параметри (например съдържанието на кошничката за пазаруване или онлайн формуляр).

Бисквитки, които ползваме за конкретни функции, с оглед на индивидуалния потребител:

 • Бисквитки, идентифициращи или потвърждаващи самоличността на нашите потребители.

Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR. Тези данни се съхраняват, докато валидността на въпросната „бисквитка“ изтече или вие я изтриете.

Всяко по-нататъшно обработване на лични данни с използване на „бисквитки“ е описано в съответните раздели на настоящата информация.

Необходими бисквитки

 • cart_id: Запазва идентификатор на количката за пазаруване;

 • customer_account_shop_session: Запазва идентификатор на сесията на посетителя на сайта;

 • customer_payment_method: Запазва информация за избрания метод на плащане;

 • discount_code: Прилага код за отстъпка.

 

Бисквитки за персонализиране

 • remember_me: Запомня потребителя;

 • order: Запазва настройка за показване на последно поръчаните продукти.

 

Статистически бисквитки

 • _gid: Бисквитка от Google, която служи за проследяване на посетените страници в сайта;

 • __cfduid: Бисквитка с идентификатор, която помага на нашия партньор при определяне на достоверни посетители на сайта;

 • _ga: Бисквитка от Google, която служи за проследяване на посетените страници в сайта;

 • Shopify analytic cookies„бисквитка“ за ефективност, която Ви идентифицира като потребител в платформата на Shopify и анализира Вашите интернет сесии;

 • Google Analytics - „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Google. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Google, съгласно договор за обработка на лични данни.

 

За маркетингови цели

Настоящият сайт използва различни видове "бисквитки". Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници.

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им.

 • _fbp: Бисквитка от Facebook, която служи за проследяване на сърфирането на потребителите в Интернет.

 

Раздел 3: Бюлетин

Нашият уеб сайт ви дава възможност да се абонирате за бюлетина ни. Прилагаме процедура на двойно потвърждаване, за да проверим дали действително титулярят на даден електронен адрес се е регистрирал да получава бюлетина. Абонаментът за бюлетина е извършен успешно, само ако титулярят на електронния адрес изрично е потвърдил активирането на бюлетина, кликвайки върху линка в изпратеното по електронната поща потвърждаващо съобщение. Ние регистрираме приключването на отделните етапи от процедурата на двойно потвърждение като доказателство за тяхното извършване.

Ако се абонирате за получаване на нашия бюлетин, потвърждавайки съгласието си той да ви бъде изпращан, личната ви информация ще бъде използвана единствено за целите на изпращане на бюлетина. Ние имаме разрешение да обработваме вашите данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Линк за тази цел е включен във всеки брой на нашия бюлетин. Фактът на прекратяване на абонамента ви ще бъде отбелязан в нашата база данни.

 

Раздел 4: Вашите права

По всяко време можете да поискате информация за данните, които съхраняваме за вас. В допълнение, ние с радост бихме коригирали неточна информация или заличили, по ваше желание, съхранявана при нас информация, стига нейното заличаване да не е в нарушение на нашите законови задължения да запазим определена информация.

„Мебелни къщи Ралица“ АД осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо „Мебелни къщи Ралица“ АД.

За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт:

Мебелни къщи Ралица“ АД

ул. „20-ти Април” N:6, София 1000

online@isu.bg